Reklamační řád

Jsme čestní, zásadový a spravedliví.

Záruční podmínky se řídí platnými právními normami a reklamačním řádem.

  1. Reklamaci zjištěné závady, či poškození můžete uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky na tel. +420 602 489 812, nebo elektronickou poštou na adresu obchod@prepetova-ochrana.cz. Po předchozím kontaktu můžete zaslat zboží včetně daňového dokladu (faktura), příp. záručního listu a přesné specifikace závady poštou na adresu: Filip Dvořák, Zlonická 703/2, 190 00 Praha 9.
  2. Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, popis jejího vzniku a datum vzniku.
  3. Zboží musí být dodáno kompletní včetně kopií dokumentace ( dodací list, záruční list). Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník právo na výměnu zboží za bezvadnou nebo finanční vyrovnání. Při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odtranění.
  4. Pokud dojde zásilka (balík) poškozená tak, že může být poškozené i zboží, zkontrolujte za přítomnosti pracovníka doručovací služby zboží s dodacím listem a sepište zápis o zjištěném stavu. Zboží v takovém případě nepřebírejte a ihned informujte prodávajícího na telefonním čísle +420 602 489 412.
  5. Pokud prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na zákazníkově objednávce, má zákazník právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí prodávající). Výměna zboží je možná pouze v případě, žeodeslané zboží bude nepoužité a v původním neporušeném obalu.
  6. Pokud dojde k zákazníkově omylu při vyplňování objednávky, bude zboží vyměněno za požadované, ale ve stejné nebo vyšší hodnotě (náklady hradí zákazník). Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním neporušeném obalu.
  7. Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží - nezniká nárok na reklamaci.
  8. V případě odesílání zboží kupujícím zpět prodávájícímu doporučujeme zboží zabalit do původního obalu ( není podmínkou ). Pokud to není možné, zajistí kupující obal náhradní, ale potom nese zodpovědnost za vady na zboží zniklé přo přepravě nedostatečnou ochranou zboží. Doporučujeme tedy zboží zabalit do dalšího vnějšího obalu, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.
  9. Neposílejte zboží zpět prodávajícímu na dobírku. Takto poslané zboží nebude prodávajícím přezvato! Vždy vyčkejte dle platných podmínek na vyřešení reklamace.